ติดต่อ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B7.3 ชั้น 4มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย248 ม.1 ถ.ศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02 – 444 – 6000 ต่อ 1129-1132 919 Views

jetsada

September 22, 2564